Propisi i institucije

Institucije u Crnoj Gori

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK)
Vrhovno državno tužilaštvo
Sudovi
Državna revizorska institucija
Ministarstvo pravde
Ministarstvo javne uprave
Ministarstvo finansija
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Uprava policije
Uprava za inspekcijske poslove
Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
Poreska uprava
Agencija za zaštitu konkurencije
Odbor za antikorupciju Skupštine Crne Gore
Lista opština Crne Gore shodno Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

Međunarodne institucije

GRECO

Crnogorski zakonodavni okvir 

Ustav Crne Gore
Krivični zakonik Crne Gore
Zakon o sprječavanju korupcije
Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja
Zakon o finansiranju lokalne samouprave
Zakon o javnim nabavkama
Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Zakon o lobiranju
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Zakon o tajnosti podataka
Zakon o lokalnoj samoupravi
Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore
Zakon o Glavnom gradu
Zakon o Prijestonici
Zakon o komunalnoj policiji
Zakon o državnoj upravi
Zakon o upravnoj inspekciji
Zakon o državnim službenicima i namještenicima
Zakon o nevladinim organizacijama
Zakon o radu
Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru
Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
Zakonik o krivičnom postupku
Zakon o upravnom postupku
Zakon o upravnom sporu
Zakon o prekršajima
Zakon o inspekcijskom nadzoru
Zakon o parničnom postupku
Zakon o sudovima
Zakon o Državnom tužilaštvu
Zakon o Specijalnom državnom tužilaštvu
Metodološko uputstvo za popunjavanje obrasca plana integriteta
Uredba o radu Vlade Crne Gore
Poslovnik Vlade Crne Gore