Koalicija KUM

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) okuplja organizacije civilnog društva iz Crne Gore koje se na različite načine bore protiv korupcije na lokalnom nivou, ali i u drugim oblastima.

Vizija Koalicije KUM je Crna Gora kao otvoreno društvo aktivnih građana i vladavine prava.

Misija Koalicije KUM je jačanje građanske svijesti, civilnog sektora i ukupnih kapaciteta društva u borbi protiv korupcije na lokalnom i nacionalnom nivou.

Vrijednosti na kojima će se zasnivati rad Koalicije KUM su transparentnost, timski rad, stalno učenje i odgovornost.

Strateški ciljevi Koalicije KUM su: 1) jačanje transparetnosti i odgovornosti institucija u oblastima od posebnog rizika za korupciju, 2) jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i institucija za borbu protiv korupcije, i 3) podizanje nivoa informisanosti, svijesti i aktivizma građana i građanki za borbu protiv korupcije.

Fokus djelovanja Koalicije je praćenje i unaprijeđenje postojećih politika i mehanizmima za sprječavanje i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou u različitim oblastima. U tom cilju, članice Koalicije će nadzirati i analizirati primjenu i efekte zakonskih, strateških i drugih dokumenata na lokalnom nivou, pripremati izvještaje i javno zagovarati  predložena rješenja za unaprjeđenje sistema borbe protiv korupcije.

Koaliciju KUM čini  20 članica:

Saopštenja Koalicije Kum: