Kategorije
Slučajevi korupcije

Dervišević zadržao obje funkcije jer nije imao zamjenu

Postupajući po službenoj dužnosti, a na zahtjev NN lica, 15. maja 2018. godine, Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) pokrenula je postupak protiv Irfana Derviševića, zbog kršenja odredbi Zakona o sprječavanju korupcije. U zahtjevu je navedeno da je imenovani u konfliktu interesa jer je istovremeno odbornik SO Gusinje i v.d. direktora JU Centar za kulturu Gusinje.