Kategorije
Aktuelnosti

Jasno propisati koje tijelo na nacionalnom nivou prati sprovođenje aktivnosti u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou

Sveobuhvatna analiza stanja u oblasti borbe protiv korupcije mora prethoditi unaprjeđenju postojećih mehanizama za sprječavanje te pojave, a potrebno je i jasno propisati koje tijelo na nacionalnom nivou koordinira i prati sprovođenje aktivnosti u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.

Kategorije
Aktuelnosti

Za borbu protiv korupcije potreban proaktivniji pristup institucija

U Crnoj Gori je, za borbu protiv korupcije, potreban proaktivniji pristup i saradnja svih nadležnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou, a podrška organizacija civilnog društva, medija i građana je preduslov za rezultate na tom polju.

Kategorije
Aktuelnosti

Potpisan Memorandum o saradnji Agencije i Centra za građansko obrazovanje

Agencija za sprječavanje korupcije i NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO) su potpisali Memorandum o saradnji čiji je cilj dalje unapređenje i jačaje saradnje kroz zajedničko preventivno djelovanje u borbi protiv korupcije.

Kategorije
Aktuelnosti

Slijedi jači monitoring institucija za borbu protiv korupcije

Predstavnici 14 nevladinih organizacija (NVO) potpisali su Memorandum o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, čiji je cilj, kako je saopšteno, jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija u oblastima od posebnog rizika za tu negativnu pojavu.

Kategorije
Aktuelnosti

Koliko prihoda, toliko i odgovornosti

Regovanje Koalicije KUM na nacrt Zakona o finansiranju lokalnih samouprava

Kategorije
Aktuelnosti

Održan konstitutivni sastanak Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou

U Petrovcu je od 19. do 21. aprila 2018, u sklopu projekta „Smjestimo korupciju u muzej!“, održan konstitutivni sastanak Koalicije za transparetnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, koji je uključio i strateško planiranje i definisanje plana djelovanja Koalicije.

Kategorije
Aktuelnosti

Ojačani kapaciteti OCD za borbu protiv korupcije u Podgorici, Ulcinju i Nikšiću

U Podgorici se danas, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), završio drugi modul obuke za predstavnike/ce četiri organizacije civilnog društva čiji su projekti podržani kroz projekat Smjestimo korupciju u muzej!.

Kategorije
Aktuelnosti

Obavještenje o produžetku roka za prijavu na javni poziv

Produžen rok za prijavu umjetnika i umjetnica na Javni poziv

Kategorije
Aktuelnosti

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji