Kategorije
Aktuelnosti

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji