Kategorije
Istraživačke priče

Gradska skupština odbila referendum o kasarni “Morača” jer navodno ne znaju granice mz “Nova varoš”

Sedam mjeseci nakon podnošenja inicijative Skupštini Glavnog grada za raspisivanjem referenduma o zabrani gradnje poslovnih i stambenih zgrada na prostoru bivše kasarne Morača, odbornik URE Luka Rakčević obaviješten je da njegova inicijativa nije prihvaćena.

Iz Skupštine Glavnog grada navode da su inicijativu dostavili Ministarstvu unutrašnjih poslova da provjeri da li je prikupljen dovoljan broj potpisa mještana mjesne zajednice Nova varoš.

“Resorno Ministarstvo je, na zahtjev Skupštine Glavnog grada, dostavilo odgovor u kojem navode da se registar prebivališta vodi u skladu sa Zakonom o registru prebivališta i boravišta kojim nije propisano da registar sadrži podatke po mjesnim zajednicama, tako ni sa područja mjesne zajednice „Nova Varoš“, pa stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova nije moglo da se izjasni da li je inicijativa za raspisivanje referenduma uredna”, saopšteno je iz Skupštine Glavnog grada.

Rakčević ocjenjuje da je riječ o pravnom apsurdu, te dodaje da je u inicijativi naveo granice ove mjesne zajednice, u skladu sa odredbama odluke o mjesnim zajednicama.

„Glavni grad zaista je pribjegao jednom rastegljivom pravnom tumačenju kako bi samo izvukao neki razlog da odbije našu inicijativu i ne omogući građanima da se izjasne na referendumu da li ovdje žele stotine hiljada kvadrata betona i stambene blokove, ili žele jedan funkcionalan park, jedan dio grada koji bi bio prava oaza”, kazao je Rakčević.

Ovakav postupak Skupštine Rakčević vidi i kao jedinstven primjer nepoštovanja Arhuske konvencije, čija je Crna Gora potpisnica, a kojom je regulisano pravo građana da učestvuju u procesima odlučivanja o pitanjima životne sredine.

„Došli smo u jedan veliki pravni apsurd i na neki način napravili veoma opasan presedan“, kazao je Rakčević

To što MUP nema zvaničan registar podataka o boravištu i prebivalištu na nivou mjesnih zajednica, u nevladinom sektoru vide kao sistemsku grešku u funkcionisanju administrativnog aparata.

“Građanima nije omogućeno, nije im obezbjeđeno da učestvuju u procesima donošenja odluka. Ovo nama govori jedino da primjena Arhunske konvencije u cg nije na zadovoljavjaućem nivou i da država nije obezbijedila mehanizme”, kazala je Milica Kandić iz NVO Green home.

Prema prvobitnom Nacrt Urbanističkog plana, na ovom području planirana je izgradnja poslovnih i stambenih objekata i nestajanje gotovo 75 odsto postojećeg zelenila. Potom je Republički zavod za urbanizam i projektovanje uradio predlog po kojem će ovdje biti podignuta samo zgrada opere. Ipak, Rakčević sumnja da će se to i dogoditi zbog čega traži zabranu stambene i poslovne gradnje.

Rakčević je zato, uz podršku svih opozicionih odborničkih klubova, podnio zahtjev Skupštini Glavnog grada za sazivanje vanredne sjednice na kojoj bi to bila jedina tačka dnevnog reda, a koja mora biti zakazana najkasnije do petka 12. oktobra.

Tijana PRAVILOVIĆ

Tekst je ranije objavljen na sajtu Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), 11.10.2018. godine, http://www.cin-cg.me/gradska-skupstina-odbila-referendum-o-kasarni-moraca-jer-navodno-ne-znaju-granice-mz-nova-varos/