Kategorije
Aktuelnosti

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji o komuniciranju korupcije kroz vizuru umjetnika

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj koloniji

Kategorije
Galerija Multimedija

Demokratija i političke partije: kome su odgovorni odbornici – građanima ili partijama?

Panel diskusija „Demokratija i političke partije: kome su odgovorni odbornici – građanima ili partijama?“, koju su organizovali Centar za građansko obrazovanje (CGO) i NVO Aktivna zona sa Cetinja, kao zajedničku aktivnost Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) i Škole demokratije. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Umjetnički ugao

Nagrađeni radovi

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas, u EU info centru u Podgorici, u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! dodjelu nagrada za najbolji vizuelni prikaz posljedica korupcije.

Kategorije
Galerija Multimedija

Dodjela nagrada za najbolji vizuelni prikaz posljedica korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, u EU info centru u Podgorici, u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! dodjelu nagrada za najbolji vizuelni prikaz posljedica korupcije. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na drugom konkursu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru programa Smjestimo korupciju u muzej! potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva (OCD) kojima su dodijeljena sredstva putem drugog poziva u okviru konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori u 2018. godini. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Rezultati primjene antikorupcijskih mehanizama na lokalnom nivou – godišnja konferencija

Nacionalna konferencija na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!“, koju su organizovali CGO i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Potpisivanje memoranduma o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije

Predstavnici 14 nevladinih organizacija (NVO) potpisali su Memorandum o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, čiji je cilj jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija u oblastima od posebnog rizika za tu negativnu pojavu. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Komunikacioni alati za poboljšanje vidljivosti projekata – trening

U Podgorici se danas, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), završio drugi modul obuke za predstavnike/ce četiri organizacije civilnog društva čiji su projekti podržani kroz projekat Smjestimo korupciju u muzej!. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Upravljanje projektima sa fokusom na EU fondove – trening

U okviru prvog trodnevnog modula, koji je održan od 23. do 25. marta 2018, učesnici/ce su bili u prilici da nauče više o upravljanju projektima, sa fokusom na projekte koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, počev od značaja projektnog ciklusa, preko načina izrade i praćenja realizacije matrice logičkog okvira, do narativnog i finansijskog izvještavanja. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na konkursu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva (OCD) kojima su dodijeljena sredstva putem prvog poziva u okviru konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori u 2018. godini. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.