Kategorije
Aktuelnosti

Mladi učili o komuniciranju korupcije kroz umjetnost

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 7. do 9.februara, u Petrovcu, rad dvije grupe regionalne umjetničke radionice „Umjetnost za socijalnu promjenu – pogled na korupciju“ u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej.

Kategorije
Galerija Multimedija

Umjetnost za socijalnu promjenu – pogled na korupciju, regionalna umjetnička radionica

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je od 7. do 9.februara, u Petrovcu, rad dvije grupe regionalne umjetničke radionice „Umjetnost za socijalnu promjenu – pogled na korupciju“ u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Aktuelnosti

Korupcija na lokalnom nivou se i dalje nesmetano razvija

Na Međunarodni dan borbe protiv korupcije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva crnogorske nadležne institucije da konačno pitanje borbe protiv korupcije stave kao prioritetno, a posebno imajući u vidu devastirajuće posljedice korupcije kojima svakodnevno svjedočimo i ograničenja koja to nosi za ukupni proces demokratizacije i evropeizacije.

Kategorije
Aktuelnosti

Podržana još tri antikoruptivna projekta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru programa Smjestimo korupciju u muzej! potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva (OCD) kojima su dodijeljena sredstva putem trećeg poziva u okviru konkursa za podršku projektima.

Kategorije
Aktuelnosti

Lokalne vlasti da ne ignorišu zahtjeve građana

Koalicija za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou (KUM) podržava napore nevladinih aktivista i građana Ulcinja da zaštite prostor Borove šume i poziva lokalnu vlast u Ulcinju da uvaži glas sopstvenih građana, ali i da se odgovorno odnosi prema resursima koje ova opština ima.

Kategorije
Aktuelnosti

Javni poziv

Javni poziv za učešće na regionalnoj umjetničkoj radionici

Kategorije
Aktuelnosti

Smjestimo korupciju u muzej! – KONKURS III

Centar za građansko obrazovanje (CGO), u okviru projekta SMJESTIMO KORUPCIJU U MUZEJ! raspisuje konkurs

Kategorije
Galerija Multimedija

Smjestimo korupciju u muzej! – godišnja nacionalna konferencija

Godišnja nacionalna konferenciji o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO). Slike sa događaja možete pogledati ovjde.

Kategorije
Aktuelnosti

Potrebno jačati mehanizme za borbu protiv korupcije

Korupcija snažno i negativno utiče na ekonomski razvoj, doprinosi raslojavanju i nejednakosti u društvu, zbog čega je potrebno dodatno jačati mehanizme, koje su utvrdile lokalne samouprave, u smislu transparentnosti i odgovornosti vršenja poslova od neposrednog interesa za građane.

Kategorije
Aktuelnosti

Politička volja ključna u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou

Iako je velika odgovornost na vlastima na lokalnom nivou, korupcija na lokalnom nivou nije samo lokalni problem, pa i borba protiv te korupcije zahtijeva multisektorski i sveobuhvatan odgovor.