Kategorije
Aktuelnosti

Smjestimo korupciju u muzej

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 11. do 13.marta 2020, u tri crnogorske opštine, organizovao performanse kako bi i na taj način ukazali na problem korupcije na lokalnom nivou. 

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 11. do 13.marta 2020, u tri crnogorske opštine, organizovao performanse kako bi i na taj način ukazali na problem korupcije na lokalnom nivou.  U Pljevljima, Budvi i Podgorici, kroz umjetničku provokaciju simbolično je ukazano na one probleme u tim gradovima koji imaju najmanji zajednički imenitelj – korupciju.

Ukazivanje na korupciju kroz angažovanu umjetnost imalo je za cilj da probudi interesovanje najšire strukture građana uz makete, zvuk i slike koje prolaze pored nas onako kako to često i sama korupcija prolazi i ostavlja veliku štetu, za razliku od ovog umjetničkog izraza. Građani su ti koji i sami moraju biti aktivni u procesu izgradnje efikasnog i transparentog sistema. Za željene rezultate u borbi protiv korupcije potrebna je sinergija institucija sistema, sa jedne strane i civilnog društva i aktivnih građana, sa druge strane.

Prvi performans održan je u Pljevljima 11.marta i kao tematiku imao je problem višegodišnjeg zagađenja ove opštine i izostanak rješenja za poboljšanje kvaliteta vazduha. Tokom jednog sata, gradom je prolazio kombi sa logom projekta, mašinom za maglu koja je praćena zvukovima vode.

Dan kasnije, 12. marta umjetnički performans je organizovan u Budvi fokusirajući se na divlju gradnju koja je devastirala metropolu crnogorskog turizma. Tu je kombi vozilo bilo „ukrašeno“ velikim zidom koji je u izgradnji, a što je povezano i sa  kontinuiranim naporima investitora da zauzmu i posljednje zelene i slobodne prostore u Budvi.

Treći i završni performans je organizovan dana, 13.marta, u Podgorici. Podgoricom je kružilo kombi vozilo sa bušilicom na krovu i zvukovima velike bušilice. Time je ukazano na sveprisutnost korupcije i povezanost sa narodnom izrekom „para vrti gdje burgija neće“.

Performanse je za potrebe sporovođenja projekta Smjestimo korupciju u muzej osmislio Nikola Ljuca, režiser.

Projekat „Smjestimo korupciju u muzej!“, sprovodi CGO u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Bonum iz Pljevalja, UL-Info iz Ulcinja i Za Druga iz Petrovca, a u saradnji sa Agencijom za sprječavanje korupcije, i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstva javne uprave.

Vasilije Radulović, saradnik na programima