Kategorije
Galerija Multimedija

Rezultati primjene antikorupcijskih mehanizama na lokalnom nivou – godišnja konferencija

Nacionalna konferencija na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj o borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, u okviru projekta “Smjestimo korupciju u muzej!“, koju su organizovali CGO i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI). Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Potpisivanje memoranduma o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije

Predstavnici 14 nevladinih organizacija (NVO) potpisali su Memorandum o osnivanju Koalicije za transparentnost i borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, čiji je cilj jačanje transparentnosti i odgovornosti institucija u oblastima od posebnog rizika za tu negativnu pojavu. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Komunikacioni alati za poboljšanje vidljivosti projekata – trening

U Podgorici se danas, u organizaciji Centra za građansko obrazovanje (CGO), završio drugi modul obuke za predstavnike/ce četiri organizacije civilnog društva čiji su projekti podržani kroz projekat Smjestimo korupciju u muzej!. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Upravljanje projektima sa fokusom na EU fondove – trening

U okviru prvog trodnevnog modula, koji je održan od 23. do 25. marta 2018, učesnici/ce su bili u prilici da nauče više o upravljanju projektima, sa fokusom na projekte koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, počev od značaja projektnog ciklusa, preko načina izrade i praćenja realizacije matrice logičkog okvira, do narativnog i finansijskog izvještavanja. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.

Kategorije
Galerija Multimedija

Potpisivanje ugovora sa OCD čiji su projekti podržani na konkursu

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas u okviru projekta Smjestimo korupciju u muzej! potpisao ugovore sa organizacijama civilnog društva (OCD) kojima su dodijeljena sredstva putem prvog poziva u okviru konkursa za podršku projektima ovih organizacija u Crnoj Gori u 2018. godini. Slike sa događaja možete pogledati ovdje.